Projekt „Kreator Zmysłów”

 

NOWE_FIO_zestawienie_2_KOLOR.png

 

Fundacja "Zmiany" została stworzona przez osoby niewidome dlatego też jej priorytetem jest opieka nad niewidomymi i słabowidzącymi. Każde nasze działanie ma na celu ograniczenie izolacji i wykluczenia tychże osób z życia zawodowego i społecznego. Osoby niewidome i słabowidzące są ofiarami wykluczenia społecznego na wielu płaszczyznach: przede wszystkim w dostępie do odpowiedniego wykształcenia, a co za tym idzie do zatrudnienia zawodowego, w dostępie do urzędów i instytucji publicznych, do kultury (teatry, kina, muzea, biblioteki itp.). Dostęp do sklepów, obiektów sportowych, placówek pocztowych, kawiarni i restauracji, jest dla nich często utrudniony. korzystające ze wszystkich zmysłów. Otaczający świat pełen jest obrazów, znaków, symboli, wykresów i formularzy. Brak możliwości korzystania ze zmysłu wzroku mocno ogranicza postrzeganie otaczającej rzeczywistości i utrudnia poruszanie się w przestrzeni, dlatego też osoby niewidome i niedowidzące (podobnie jak osoby z innymi niepełnosprawnościami) często zmagają się z problemem izolacji społecznej. Bariery ograniczające uczestnictwo tych osób w życiu społecznym mają różnorodny charakter – od barier architektonicznych i komunikacyjnych po bariery natury psychologicznej, tj. lęk przed wyjściem z domu, wstyd z powodu inwalidztwa, opór przed proszeniem o pomoc – przy czym bariery natury psychologicznej występują nie tylko po stronie samych osób niewidomych i niedowidzących, ale również po stronie społeczeństwa, które często nie chce, boi się bądź nie wie, jak udzielić pomocy osobie, która nie widzi. Taki stan rzeczy bywa przyczyną wycofania się z życia społecznego, w tym z życia kulturalnego.

 

Widzimy pilną potrzebę wyszkolenia przynajmniej niektórych opiekunów osób niewidomych/słabowidzących, aby te ostatnie otrzymywały wartościową pomoc. Nikt nie nauczy opiekunów lepiej niż sami niewidomi. Kursy dla opiekunek omawiają tą niepełnosprawność skrótowo, wśród wielu innych tematów, opisowo, z niewielu ćwiczeniami w sali szkoleniowej, bez ćwiczeń z podopiecznymi. Nie znamy przypadku prowadzenia takiego kursu przez osobę niewidomą. Nie znamy też przykładu prowadzenia przez osoby niewidome/słabowidzące specjalnych szkoleń tematycznych dla opiekunów, organizowanych przez organizacje osób niewidomych. Polski Związek Organizuje kursy przewodników osób niewidomych, a także instruktorów dnia codziennego, ale te ostatnie prowadzone są przez osoby które jednak dysponują ograniczoną zdolnością postrzegania wzrokowego.

 

W naszym projekcie nowy jest model przekazywania wiedzy, Opiekunki mają nie tylko zdobyć wiedzę, ale i przekazać ją innym. Istotne jest tęż uwzględnienie różnych perspektyw w trakcie opracowywania materiału - opiekunki będą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu materiałów edukacyjnych (instrukcji), dzięki czemu będą mogły zwrócić uwagę na kwestie, które dla osób niewidomych sprawnie poruszających się w swoim otoczeniu są już oczywiste, a przez co nie są postrzegane jako coś czemu warto poświęcać uwagę w trakcie instruktażu. 

 

Ważna jest zmiana podejścia do osób niewidomych – zamiast typowego i najbardziej powszechnego podejścia "wyręczania" na bycie przewodnikiem i naukę odnalezienia się w nowej rzeczywistości (dotyczy osób ociemniałych). Istotna jest podmiotowa rola osób niepełnosprawnych w projekcie; jasne jest, że tutaj niewidomi przekazują swoją wiedzę. Nie jest naszym zamiarem kreowanie nowego stanowiska - opiekunki zajmującej się wyłącznie niewidomymi, ale podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się już niepełnosprawnymi.

 

Ponadto przewidujemy zorganizowanie grupowych spotkań niewidomych oraz opiekunek/opiekunów z psychologiem, pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej oraz z przedstawicielami firm zajmujących się produkcja i dystrybucją sprzętu przeznaczonego dla niewidomych.

 

Istotą naszego projektu jest przeniesienie wrażeń wzrokowych na pozostałe zmysły. Pozwala to niewidomym na aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie i we własnym otoczeniu. Istotnym celem projektu jest poprawienie jakości i poziomu życia osób niewidomych / słabowidzących, poprzez przeszkolenie dziesięciu osób w zakresie profesjonalnej opieki nad takimi osobami. Opiekunowie trafiający do osób z którymi mamy kontakt (w ramach usług OPS, DPS lub otwartego rynku) nie potrafią tego. Nie otrzymują tej wiedzy ani na kursach, ani przez wymianę doświadczeń w firmie. Mimo dobrych chęci reorganizują przestrzeń bez konsultacji z podopiecznym, nie potrafią chodzić z niewidomym, ignorują prośby co do zakupów, wyręczają zamiast pokazać. W naszym projekcie nauka odbywa się w siedzibie Fundacji i w domach beneficjentów ostatecznych, a w salach szkolnych na żywych przykładach. Uczącymi są "doświadczeni niewidomi", mogący wyjaśnić czemu robią to co robią. Taki sześciomiesięczny proces interakcji zapewni dużo lepszy transfer wiedzy, niż typowe dwudniowe szkolenia dla opiekunów niewidomych/słabowidzących. Zmniejszy też ilość występujących wśród niewidomych depresji egzogennych. Resumując, podwyższenie kwalifikacji opiekunów o zaznajomienie ich ze specyficznymi potrzebami niewidomych i o umiejętność radzenia sobie z nimi, a także umożliwienie tymże wykorzystania innych zmysłów niż wzrok ułatwi ich rehabilitację. Ostatecznymi odbiorcami projektu będą inwalidzi wzroku z terenu Gdyni Sopotu i Rumii, do których docieranie będzie możliwe poprzez kontakty z przeszkolonymi przez nas osobami, a także poprzez naszą stronę internetową.

Propozycje nasze jako, osób niewidomych, są oparte na naszej wiedzy, doświadczeniu i praktyce.

 

LOGO Bazy map200x149

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
432512